شوخی نمیکردم باهات. واقعا از آشپزی متنفرم، اما میدونم وقتی قرار باشه واسه «مرد» ام غذا درست کنم، با چه لذت و دقت ای این کار رو خواهم کرد. میدونم حالا که چه حسی داره بشینی و نگاهش کنی که داره دست پختت رو میخوره ...و کیف میکنه...

آره. می بینی؟ من احتمالا به خاطر احمقانه ترین قسمت های زنانگی، به دام خواهم افتاد!!